Start Laboratorium

Laboratorium

Badamy zawartość metali szlachetnych w katalizatorach!

Dzięki naszym maszynom możemy przeprowadzać bardzo dokładne analizy każdego katalizatora. Eliminujemy przy tym odchylenia powstałe w wyniku np. niedokładnego oczyszczenia narzędzi. Część laboratorium, w której dokonywane jest mielenie i kruszenie oddzielona jest od pozostałej pyłoszczelną ścianką z drzwiami, co pozwala na zachowanie urządzeń badawczych w pełnej sprawność.

Maszyny:

Spektrometr
FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ

Sercem tej części firmy jest spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) SPECTRO XEPOS. Działanie urządzenia opiera się na pomiarze intensywności promieniowania i długości fali emitowanej przez dany pierwiastek po wzbudzeniu promieniami rentgena. Dzięki posiadaniu wyjątkowo dokładnych kalibracji jesteśmy w stanie precyzyjnie określić zawartość metali szlachetnych w ceramice i przeprowadzić rzetelną analizę monolitu.

Młynek wibracyjny
MIESZALNIK HEXAGON ALPHIE

Dzięki doskonałemu młynkowi wibracyjnemu marki Retsch każda próbka jest domielana a następnie przesiewana przez sito. Jednorodna wielkość ziarna i brak większych kawałków pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarowych, które mogą wystąpić przy niejednorodnej wielkości ziarna. Każda partia materiału jest również dokładnie mieszana przy użyciu mieszalnika Hexagon Alphie. Nasze laboratorium zajmuje się badaniami katalizatorów do naszego katalogu produktów. Do tego zastosowania posiadamy kruszarkę oraz młynek wiodącej marki Retsch.

Zobacz jak pracujemy

Nasza oferta

Na podstawie analizy otrzymanych wyników, nasi doświadczeni laboranci przeprowadzają ocenę zawartości kruszców oraz wyceniają ich wartość. Przygotowana dla klienta wycena jest zależna od odzyskanej ilości palladu, platyny oraz rodu w monolicie. A sama wartość zużytego katalizatora oceniana na bazie aktualnych stawek za powyższe metale szlachetne.

Ul. Gnieźnieńska 55, 62-006 Janikowo/Poznań
+48 61 306 70 77 |
Realizacja Nice IT