FIRMA KATALIZATORY.PRO POSIADA LABORATORIUM SPECJALIZUJĄCE SIĘ W BADANIU ZAWARTOŚCI METALI SZLACHETNYCH W KATALIZATORACH.
laboratorium-1a1
Sercem tej części firmy jest spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) SPECTRO XEPOS.
Działanie urządzenia opiera się na pomiarze intensywności promieniowania i długości fali emitowanej przez dany pierwiastek po wzbudzeniu promieniami rentgena.
Dzięki posiadaniu wyjątkowo dokładnych kalibracji jesteśmy w stanie precyzyjnie określić zawartość metali szlachetnych w ceramice i przeprowadzić rzetelną analizę monolitu.
Posiadamy jeszcze dwa inne spektrometry o takim samym działaniu. Aby przeprowadzić dokładną analizę nie wystarczy sam spektrometr, równie ważne jest przygotowanie próby.
Dzięki doskonałemu młynkowi wibracyjnemu marki Retsch każda próbka jest domielana a następnie przesiewana przez sito.
Jednorodna wielkość ziarna i brak większych kawałków pozwala na wyeliminowanie błędów pomiarowych, które mogą wystąpić przy niejednorodnej wielkości ziarna. Każda partia materiału jest również dokładnie mieszana przy użyciu specjalnego mieszalnika Hexagon Alphie.
Poza analizami materiału od klientów nasze laboratorium zajmuje się badaniami katalizatorów do naszego katalogu produktów. Do tego zastosowania posiadamy specjalistyczną kruszarkę oraz młynek wiodącej na rynku takich urządzeń marki Retsch.
laboratorium-6a
laboratorium-3a
Dzięki tym maszynom możemy przeprowadzać bardzo dokładne analizy każdego katalizatora.
Eliminujemy przy tym odchylenia powstałe w wyniku np. niedokładnego oczyszczenia narzędzi.
Część laboratorium, w której dokonywane jest mielenie i kruszenie oddzielona jest od pozostałej pyłoszczelną ścianką z drzwiami, co pozwala na zachowanie urządzeń badawczych w pełnej sprawności. Również aby utrzymać powtarzalne wyniki pomiarów pomieszczenie jest klimatyzowane, a urządzenia codziennie sprawdzane pod względem odchylenia wyników od wartości wzorcowych (wzorce przygotowane przez niezależne instytuty i laboratoria).

NASZE LABORATORIUM