Start Baza wiedzy Katalizatory samochodowe z rdzeniem metalowym

Katalizatory samochodowe z rdzeniem metalowym

Katalizator samochodowy (właściwie reaktor katalityczny) metalowy składa się z metalowej obudowy oraz wkładu z metalicznej folii pokrytej warstwą ceramiki zawierającej metale szlachetne. Katalizator stalowy dzięki lepszej przewodności cieplnej wkładu szybciej uzyskuje temperaturę pracy niezbędną do prawidłowego działania.

Zalety katalizatora stalowego

Innymi pozytywnymi cechami katalizatora stalowego są: odporność na szoki temperaturowe (np. podczas przejazdu rozgrzanym autem przez kałużę) oraz odporność mechaniczna – w wyniku uderzenia katalizator metalowy odkształci się, a ceramiczny może się skruszyć co w dalszej kolejności może spowodować gorszą pracę silnika (większe opory przepływu), a także powstawanie irytującego stukania. Katalizatory stalowe są coraz powszechniejsze na rynku, nie tylko z powodu zalet wymienionych wyżej, ale także z powodów ekonomicznych.

Katalizator stalowy

Uniwersalny katalizator stalowy (zamiennik) potrafi być kilkukrotnie tańszy od ceramicznego. Recykling katalizatorów metalowych jest dużo trudniejszy niż analogów z wkładem ceramicznym. Wymagane są specjalistyczne maszyny o ogromnej mocy, aby oddzielić powłokę ceramiczną z metalami szlachetnymi od stalowej folii. Jest to proces skomplikowany, energochłonny i wymagający ogromnego doświadczenia. Również wycena katalizatorów stalowych nie należy do prostych czynności. Z racji bardzo małej ilości monolitu ceramicznego na powierzchni foli musi posiadać od odpowiednio większe stężenie metali szlachetnych od katalizatora z rdzeniem ceramicznym. Zwiększone stężenie metali powoduje ogromne błędy pomiarowe rzędu nawet 1000% dla spektrometrów z fabrycznie wgranym „programem do badania katalizatorów” ponieważ nie są one przystosowane do tak wysokich stężeń, a co za tym idzie mogą spowodować błędną wycenę katalizatorów metalowych.

Recykling katalizatorów metalowych

Nasza firma dysponuje specjalistyczną maszyną do recyklingu katalizatorów metalowych oraz posiada spektrometry z niezbędnymi kalibracjami do ich badania. Kalibracje te powstały po latach badań nad tymi katalizatorami i są efektem ogromnej ilości godzin pracy, wielu wykonanych analiz oraz współpracy z wiodącymi światowymi instytucjami zajmującymi się badaniami i recyklingiem metali szlachetnych.

Ul. Gnieźnieńska 55, 62-006 Janikowo/Poznań
+48 61 306 70 77 |
Realizacja Nice IT